Pomagamy w przetwarzaniu danych prawnych Twoich klientów

Buduj sprawy na kartach klientów i przechowuj wszystkie wrażliwe dokumenty w bezpiecznym serwerze w chmurze. Pozwól swoim klientom na bezpieczniejszy dostęp do swoich danych poprzez panel klienta, a nie e-mail.

Wszystkie Twoje sprawy w jednym miejscu

Proste rozwiązanie internetowe dla całego Twojego zespołu

Klienci

Z naszą pomocą możesz przenieść wszystkich swoich klientów z Excela na stronę internetową. Możesz łatwo gromadzić i wyszukiwać wszelkie potrzebne informacje.

Sprawy

Możesz budować sprawy związane z klientami, a nawet przesyłać pliki i notatki. Użyj kalendarza, aby zaplanować niezbędne spotkania

Współpraca

Dziel się kartami klientów bezpośrednio z klientem lub swoimi pracownikami. Zbuduj bazę danych firmy z pomocą innych i pozwól ludziom na dostęp do swoich informacji

Kalendarz

Dodawaj wydarzenia do kalendarza, aby pomóc w organizacji harmonogramu

Follow-ups

Dodawaj zadania uzupełniające, przypominaj obu stronom o nadchodzącym wydarzeniu i porządku obrad w kalendarzu

Pliki

Przechowuj wszystkie pliki zabezpieczone na karcie klienta i pozwól na dostęp do nich tylko osobom upoważnionym

Pozwól swoim klientom zalogować się do Panelu Klienta

Pozwól użytkownikom sprawdzić swoje dane, pliki lub cokolwiek, co pozwolisz im zobaczyć w ich profilach. Twórz konta i pozwól im żądać zmian i zamawiać produkty wewnętrznie

Wszystkie dane na jednej prostej karcie

Możesz dostosować widok tej karty zarówno dla Ciebie jak i Twoich użytkowników

Popraw zarządzanie klientami

Zacznij zbierać dane, których Twoja firma potrzebuje, aby prosperować!